logo Tsi Mo opleiding voor acupuncturisten
Login studenten en docenten
zon
Tsi Mo opleiding acupunctuur
metaal
beroepsopleiding klassieke acupunctuur valgens Ton van der Molen
  acupunctuur opleiding
 

Opleiding Klassieke Acupunctuur

Tsi Mo betekent: Polsdiagnose.
Bij deze tweejarige beroepsopleiding tot Klassieke Acupuncturist volgens Ton van der Molen staat deze diagnostische methode centraal.

De bijzondere manier van polsdiagnostiek maakt het mogelijk dat de toestand en de energie van het Orgaansysteem heel verfijnd en ook in diepere lagen gevoeld kan worden. Vanuit het beeld dat de pols geeft, wordt de puntkeuze bepaald, want in de pols is voelbaar hoe de energiebanen en de bijbehorende Organen elkaar onderling beïnvloeden. Samen met het hanteren van de Nieuwe Wetten van Vijf Elementen (Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal) is het mogelijk om met maar heel weinig naalden en vaak slechts met een enkele naald, het energiesysteem weer in balans te brengen. De energie gaat weer stromen, blokkades en verstoringen worden vrijgemaakt en het zelfgenezende vermogen wordt op alle niveaus geactiveerd.

In de loop van het tweede jaar wordt ook de zgn. Westerse pols, de VAS-pols aangeleerd. Deze pols wordt gebruikt in relatie tot de ooracupunctuur.

Tsi Mo is een volledige en volwaardige acupunctuuropleiding. Een gelicentieerde Tsi Mo - acupuncturist is na de opleiding in staat om op hbo-niveau, zelfstandig, de acupunctuurmethode toe te passen.
Een verandering in de lesinhoud t.o.v. eerdere lesjaren is de module ooracupunctuur. Deze wordt zodanig uitgebreid dat door ons opgeleide acupuncturisten in staat zijn om op het eind van het tweede leerjaar te werken met de VAS-pols en met de methode van Nogier.
De opleiding ooracupunctuur start in het tweede leerjaar met de eerste module. Aansluitend op het tweede leerjaar wordt de ooracupunctuur aangeboden via modules waarin de methodes van Nogier volledig wordt aangeleerd in combinatie met de methode van Tsi Mo - Klassieke Acupunctuur.

Uitgebreide informatie zal m.b.t. de ooracupunctuur in een later stadium aan deze website worden toegevoegd.Wijzigingen in accreditatie.
Uiterlijk per 1 januari 2018 zal Tsi Mo gaan opleiden conform de eisen zoals die door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) worden gesteld. Deze accreditatie wordt gedaan door het SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen). Naar grote waarschijnlijkheid zal Tsi Mo worden omgevormd tot een vierjarige opleiding, die in september 2017 van start zal gaan.
Aanmelden voor de opleiding is tijdelijk niet mogelijk.hout
opleiding klassieke acupunctuur
Visie Tsi Mo
Lesprogramma opleiding acupunctuur
aarde
 de studie
beroepsverenigingeen acupunctuur
Tsi Mo acupuncturisten
contact
water

 

vuur
maan
Ontwerp en uitvoering: Eye Graphic. www.eyegraphic.nl
Van start met een eigen praktijk met huisstijl Tsi Mo